سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن سبط – عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امیرحسین یزدان شناس – کارشناس ارشد مهندسی صنایع- مدیریت سیستم و بهره وری و عضو باشگاه پژوهشگ
سیدحسن داماد ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت

چکیده:

متغیرهای زیادی در ایجاد انواع گوناگونی از وضعیتهای بحرانی در سازمان های مختلف نقش دارند. همچنین نمی توان چارچوب کاملی از این متغیرها و استاندارهای عملکرد آنها را در مدیریت بحران لحاظ نمود. اما میتوان طبق الگویی روشمند با استفاده از مدل های مدیریت بحران و با بکارگیری معیارها و مفهوم کاربردی چرخه DMAIC در شش سیگما، به بررسی سیستماتیک عملکرد مدیریت بحران در سازمان پرداخت.الگوی ارائه شده با توجه به بررسی مدیریت بحران و عملکرد تیم بحران در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی زاهدان و با پیشنهاد بخش جدیدی به نام سیستم خبره و هدفمند کردن برنامهریزی استراتیک سارمان ، ایجاد شده است. همچنین طبق بررسی های به عمل آمده توسط مدل ارائه شده ، رتبه عملکرد مدیریت بحران سازمان با برچسب خیلی مطلوب اندازه گیری گردید