مقاله ملاک تمایز مادی و مجرد؛ چالش ها و رهیافت ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در معارف عقلی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: ملاک تمایز مادی و مجرد؛ چالش ها و رهیافت ها
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاک تمایز
مقاله مادی
مقاله مجرد
مقاله تشکیک
مقاله ماده اولی و ثانیه
مقاله قوه و استعداد
مقاله قابلیت اشاره حسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شه گلی احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
معیار تمایز میان مادی و مجرد، بر اساس نظام های گوناگون فلسفی، متفاوت است. اصلی ترین معیار هایی که برای تمایز میان مادی و مجرد گفته اند، عبارت از ماده اولی و ثانی، قابلیت اشاره حسی، قوه و استعداد و ادراک است. در این مقاله به بررسی میزان کارآمدی این معیارها، در تمایز مادی از مجرد می پردازیم. بر اساس اصالت وجود، تمایز میان مادی و مجرد؛ تمایزی وجودی است نه ماهوی. بنابراین ملاک های ماهوی، شاخص دقیقی نیستند و بر اساس تشکیک وجود رابطه میان مادی محض، مجرد محض طیف گونه و مشکک ترسیم می گردد.در این مقاله، اثبات خواهیم کرد که معیار تمایز مادی و مجرد به نحوه وجود آنهاست، نه استعداد، حرکت، زمان، امتداد و مانند اینها.