سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلی مرتضوی مهرآبادی – دانش آموخته کارشناسی ارشد طراحی شهری

چکیده:

وقوع بحرانهای ناشی از بلایای طبیعی مهلک از یک طرف و پیچیده تر شدن جنگ ها و بکارگیری علوم و فناوری در جنگهای نوین چهره متفاوتی از پدافند غیرعامل را ایجاب کرده است امروزه مردم برای ادامه زندگی نیازمند خدمات متفاوتی هستند احتیاج به محیط آرام و قابل سکونتی درون هشرها دارندو باید ایمنی و آسایش کافی داشته باشند این گونه اقدامات دراکثر کشورهای دنیا انجام شدهاست و یا درحا ل اقدام است با توجه به قرارگیری بسیاری از مراکز حساس و حیاتی در قلب شهرها تخریب بخش یا تمامی آنها اثرات بسیار مخرب و سنگینی را بر سازمان فضایی شهر وارد آورده و منجر به برهم خوردن تعادل سیستمهای شهری و ازکارافتادن حیات جوامع انسانی میگردد. به منظور پیشگیری از وقوع این مشکلات و به حداقل رساندن خسارات و تلفات در زمان وقوع بحران بحث ایمنیو امنیت بایست در کلیه سطوح برنامه ریزی و طراحی از موضوعات کلان شهرسازی تا معماری و جزئیات فنی مورد توجه قرار گیرد. این مقاله برآن است که پس از روشن ساختن تعریف دقیقی از پدافند غیرعامل و بررسی سوابق اجرای آن در کشورهای مختلف دنیا از جمله ایران با بررسی اسناد و منابع موجود با روش توصیفی تحلیلی به ملاحظات معماری و شهرسازی در موضوع پدافند غیرعامل بپردازد