سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا میرزاگل تبار روشن – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

زلزله پیامدی است که ناآگاهی و عدم آمادگیدر برابر آن موجب خسارات زیادی خواهد شد کشور ایران درشمار مناطق با خطر نسبتا بالای زلزله قرار دارد و وقوع زلزله های شدید هراز چندگاه دریکی از مناطق کشورمان خسارات وضایعات قابل ملاحظه و گاه غیرقابل جبرانی را به وجودمی آورد که از دیدگاه معماری ملاحظاتی را باید رعایت نمود که عدم توجه به آن گاهی خسارات جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت