سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک سیلوایه – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آباد غرب
بهنام رضایی – کارشناس و پژوهشگر معماری

چکیده:

در سالهای اخیر رشد سریع جمعیت و شهرنشینی باعث ایجاد کمبود فضاهای سبز موجود در شهرها و رشد فزاینده شرایط نامساعد محیطی وجود انواع آلودگی ها از قبیل هوا، صوتی، زیبایی شناسی و … استرش و سایر موارد در شهرها شده همین امر توجه شهروندان را به مکان های باطراوت تفرجگاهی و پارک جهت کاهش این اثرات افزایش داده است با توجه به این مساله نقش پارک ها و فضاهای سبز به لحاظ خدمات اجتماعی از طریق ارتقا کیفیت زندگی مردم که یکی از فاکتورهای کلیدی در توسعه پایدار است از اهمیت خاصی برخوردار است هدف ازاین پژوهش تاکید بر ملاحظات محیطی در فضاهای سبز جهت دستیابی به پایداری و سرزندگی و حیات شهری از طریق ارائه اصولی در بسترسازی طراحی مجدد پارکهای شهری است.نهایتا پیرامون وضعیت مطلوب این فضاها پیشنهاداتی ارایه می گردد اطلاعاتی که ملزم این پژوهش بوده بصورت اسنادی توصیفی و تحلیلی از منابع کتابخانه ای تهیه شد و بخش عمده از طریق مطالعات میدانی به دست آمده است.