سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مسعود صفایی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
بهار حبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
نسا صحرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

دراین تحقیق که با روش کمی تحلیل انجام شده است با بهره گیری از داده های حاصل از پرونده های کمیسیون ماده ۱۰۰ در محدوده منطقه ۲ شهرداری اهواز در دهه ۸۰ تلاش شده که روند ساخت و سازها و تخلفات ساختمانی در محلات مختلف با توجه به نوسانات بازار مسکن و گسترش خدمات رسانی به نواحی مختلف مورد بررسی قرارگیرد. نتایج حاصله دردوره زمانی نشانگر سیر صعودی ساخت و ساز و تخلفات ناشی از ان در آغاز دوره زمانی در مناطق کیانپارس و کیان آبادو افول تدریجی پس از به اشباع رسیدن این مناطق در میانه دوره زمانی است که و همچنین در پایان دوره زمانی شکل گیری هسته های شهری جدید کیانشهر و زردشت در نواحی پیرامونی منطقه بویژه با گسترش ارایه خدمات شهری دراین نواحی نمایان می گردد که این امر توسعه بی رویه افقی شهر اهواز را دامن زده و نیاز به برنامه ریزی جهت کنترل ساخت و سازهای شهری و حفظ تناسب رشد افقی شهر است.