سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش فیلتراسیون هوای صنعتی و فرآیندی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید بیاتیان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدپزشکی تهران

چکیده:

کندانسیون فرایندی استکه درآن یک یا چندترکیب فرار موجود دریک مخلوط پیچیده گازی توسط تغییر فاز گاز به مایع از جریان هوای آلوده جدا میشوند کندانسورها عملا واحدهای تصفیه کننده اولیه ترکیبات ارگانیک فرار vocs از جریان هوای آلوده قبل از تصفیه کننده هایی مانند جاذبهای سطحی و سوزاننده ها می باشند اماگاهی اوقات از این سیستم برای کاهش انتشار غلظت بالای VOC ها به تنهایی نیز استفاده می شود این سیستم ها را معمولا به دو گروه سیستم های کندانسه تماسی و کندانسه سطحی تقسیم بندی می نمایند دمای کندانسیون کلید اولیه و پارامتر اصلی طراحی این نوع ازسیستم ها می باشد راندمان جمع آوری این سیستم ها به غلظت و خصوصیات جریان بستگی داشته و ازفاکتورهای مهم درطراحی سیستم می باشد دمای ضروری برای ایجاد یک راندمان جمع آوری یا غلظت خروجی به فشاربخار HAP درموازنه بخار مایع بستگی دارد.