سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سیدمرتضی ناصریان – کارشناس ارشد شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
علیرضا شیریان – کارشناس ارشد وزارت راه و ترابری

چکیده:

این مقاله با بررسی کلیات و مفهوم ملاحظات امنیتی و دفاعی آغاز می گردد و سپس اهمیت راه و راه آهن و تفاوتهای آن ها از این منظر توضیح داده می شود و سابقه موضوع و علل تغییر اهمیت آن درجنگهای قدیم و جدید مطرح می شود سپس باتجزیه و تحلیل مفهومی تاثیرات متقابل شبکه ترابری زمینی با آمایش دفاعی و امنیت ملی مطرح می شود و نهایتا چگونگی مراعات اصول و ملاحظات امنیتی و دفاعی درمکان یابی طرح های راه و راه آهن درسطح داخلی مناطق مرزی و درحمل و نقل بین المللی بحث گردیده است.