سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا توکلی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
سوده اکبرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سازه

چکیده:

خرابی پیشرونده خرابی تمام و یا قسمت عمده ایاز یک سازه تحت بارگذاریهایی از قبیل زلزله، باد، انفجار مواد منفجره و … است که با گسیختگی موضعی در بخشی از سازه شروع شده و باانتشار گسیختگی به اعضای مجاور م یتواند پایداری کل سازه را تهدید نماید هدف ازاین مقاله بررسی ملاحظات مربوط به تقویت و یا بهسازی ساختمانهای موجود در برابر خرابی پیشرونده در شرایط مختلف بوده و روشهای مختلف در خصوص مقاوم سازی موضعی برای جلوگیری از شکست اولیه و یا مقاوم سازی کلی برای محدودنمودن انتشار خرابی پیشرونده مورد ارزیابی قرار میگیرد.