مقاله ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۲ منتشر شده است.
نام: ملاحظات امنیت ملی در سازمان جهانی تجارت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان جهانی تجارت
مقاله امنیت ملی
مقاله تحریم اقتصادی
مقاله آزادسازی تجارت
مقاله محدودیت های تجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی زنوز موسی
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موافقت نامه ها، عملکرد و رویه قضایی سازمان جهانی تجارت صراحتا به اولویت ملاحظات خاص امنیت ملی و مشخصا جنبه های سیاسی و نظامی آن بر تعهدات ناشی از عضویت در آن سازمان اشاره دارند. رابطه امنیت ملی و سازمان جهانی تجارت به «توجه به ملاحظات خاص امنیت ملی» محدود نیست. بررسی اهداف سازمان، نشان گر اهمیت جنبه های دیگر امنیت ملی همچون امنیت اقتصادی، اجتماعی و انسانی در مقررات آن است. هر چند سازمان جهانی تجارت ملاحظات امنیت ملی را مورد توجه قرار داده است، رویه قضایی و عملکرد اعضای سازمان هنوز حدود استثنائات امنیتی را تعیین نکرده است؛ اما این به معنی آزادی بی قید و شرط دولت ها در توجیه هر تخلفی از تعهداتشان با توسل به استثنائات امنیت ملی نیست.