سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش بومی سازی مقررات ملی ساختمان

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عطا عارفیان – فوق لیسانس ژئوتکنیک
بهنام چهارمیری – دانشجوی مهندسی معماری
اسماعیل پاپی – دانشجوی مهندسی معماری

چکیده:

انسان ها از گذشته های دور همواره درتلاش بودها ند تا بتوانند درجایی سکونت داشته باشند که آنها را از گزند شرایط آب و هوایی مصون نگهدارند و بنابراین درنظر گرفتن شرایط اقلیمی درساخت مسکن هموارهمورد توجه بودها ست معماری نه تنها درواقعیت متصل به محیط است بلکه دردنیای خاطراتمان یز چنین است به این ترتیب روشن می شود که نقش محیط درادراک معماری تاچه حد موثر است و چرا درنظر گرفتن محیط هنگام طراحی یک ساختمان اجتناب ناپذیر است درایران به علت دارا بودن چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب، گرم و خشک، معتدل و مرطوب و سرد معماری های متفاوتی به ویژه درطراحی مسکن بومی هماهنگ با اقلیم بوجود آمده که درچنین فضاهای ساخته شده ای به کارگیری مصالح بومی که کمترین تاثیر نامطلوب را برمحیط دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با استفاده از مصالح محلی موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند.