سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

علی ذکاوتی قراگزلو – عضو هئیت علمی دانشگاه تربیت معلم
محمود عظیمی رستا – پژوهشگر و مدرس دانشگاه پیام نور تهران و دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده:

آموزش و پرورش با دامنه وسیعی از امکان سنجی ها و نیازسنجی ها و مناظر نگاه ذی نفعان متفاوت نسبت به آن ها روبرو است که تفاوت هایی را در انتظارات ،نظام ترجیحات ،هدف گزینی ها ،وسایل وروش ها،فرایند ها، نتایج ،برونداد هاوارزشیابی ایجاب می کند تا آن جا که ممکن است نیازها وهدف های خودرا اصیل وازآن ذی نفعان دیگر را کاذب بشمارند.امروزه کارآمدترین روش تعیین اهداف در برنامه های خرد و متوسط و کلان ، تعیین معیار هاو ترازها ازطریق عقلانیت تفاهمی و فهم مشترک است تا استمرار وفاقی بر سر آن ها مثلا در کیفیت زندگی،مراقبت از محیط زیست، سلامت و اخلاق، کارآمدی هم از بعد عقلانیت فنی و ابزاری و هم از بعد تفاهمی استقرار نهادی بیابد . فهم مشترک ایجاب می کند که: مباحثه ها و برنامههای آموزشی برای حوزه های کاربردی بر اساس مطالعات ، بررسی اسناد، یافته ها و در مراحل بعدی بازدیدهای موردی و نیازسنجی از خبرگان و متخصصان و شهود هم اندیشان و سرانجام تهیه برنامههای باانعطاف و برگشت پذیر صورت پذیرد. در مورد عقلانیت تفاهمی مشترک باید اضافه کرد که برای پرهیز از یکسو نگری ، با تکیه بر تفکر انتقادی وخلاق، به سوی فضای چندصدایی حرکت کنیم. برنامه های ملی، سند ملی و سند چشم انداز، با کاربرد فهم مشترک می توانند به تنوع الگو مجهز شوند و از فقر الگو رهایی یابند. در علوم انسانی و تربیت در کار پردازش و تولید آموزش و کمک به علم بودگیآن، همه حق دارند مشارکت کنند و گام اول فهم مشترک و وفاق، درک وجودی دیگران وهمه ذی نفعان است .از کلیه گروه های حاشیه ای که غ ا ل ا آ س ی ب دیدگان سختی و خشونت ، زمختی ساختارها وانضباط خشن یا ناکارآمدی سبک های زندگی و تنگنای هنجارهای اجتماعی – فرهنگی و دیوان سالاری هستند، درکنار مصادیق آموزش و پرورش استثنایی، توان یابان (معلولان)، مردم عادی، فیلسوفان، خبرگان ،ارزشیابان صاحب نظران زیست محیطی و متفکران اجتماعی و اخلاقی ، منابع غنی سازی نظری و کاربردی علوم انسانی و تعلیم وتربیت به شمار می آیند. انتظار می رود از راه عقلانیت تفاهمی ، فهم مشترک و تحلیل چند منطقی و نقد واقع بینانه ، راهبرد فرآیند بهسازی چند صدایی را به طور رضایت بخش تری ترسیم وتسهیل کنند.