سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمدرضا فتاحی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت
رحیم علیمحمدی – هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیار

چکیده:

کشور ما ایران، از جمله کشورهایی است که در منطقه خشک و نیمه خشک کره زمین واقع شده است و براساس گزارش های موجود، از نظر شاخص های منابع آب، در زمره مناطق آسیب پذیر قرار دارد و بخش های زیادی از آن دچار بحران کم آبی است. ضمن آنکه عدم توزیع یکنواخت زمانی و مکانی بارشها، ناهمگونی فضایی منابع و مصارف آبی را نیز به وجود آورده است. اجرای طرح های انتقال آب بین حوضه ای در کنار راهکارهای دیگر می تواند حوضه هایی که در آن ها بحران به شدت احساس می شود را به حالت توازن در آورد. ولیکن اجرای این طرح ها علاوه بر نیاز به توجیه فنی و اقتصادی، اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زیادی به صورت مملوس و غیر مملوس به ویژه در حوضه مبدأ به دنبال دارد. در اجرای پروژه های انتقال آب بایستی زوایای مختلف، از جمله جنبه های توسعه پایدار ملی، منطقه ای و استانی را در نظر گرفت، همچنین کلیه مسائل حقوقی ذی نفعان و حقابه داران سرآب و پایین دست را رعایت کرد. تجربیات متعدد نشان می دهد که قبل از انجام هر پروژه بزرگ عمرانی علاوه بردر نظر گرفتن ملاحظات فنی، اقتصادی و اجتماعی باید با مطالعه وضعیت طبیعی حوضه، فرصت ها و چالش های ناشی از اجرای آن پروژه را شناسایی و برای آینده مردم و منطقه برنامه ریزی کرد. در این تحقیق چالش های پیش روی انتقال آب بین حوضه ای بهشت آباد به دشت مرکزی ایران با تأکید بر آثار اقتصادی و اجتماعی و همچنین مشکلات فنی مترتب بر مقوله انتقال بین حوضه ای آب، بررسی شده است.