مقاله مکان یابی شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران (مطالعه موردی، بانک پارسیان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۵۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: مکان یابی شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه شهرداری تهران (مطالعه موردی، بانک پارسیان)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکان یابی شعب
مقاله تهران
مقاله بانک های خصوصی
مقاله رتبه بندی مناطق
مقاله لاجیت
مقاله تاکسونومی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجیسیان عادل
جناب آقای / سرکار خانم: عابدین درکوش سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق برای تعیین مکان تاسیس شعب بانک های خصوصی در سطح مناطق بیست و دوگانه تهران اقدام به رتبه بندی مناطق با استفاده از متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر تقاضای خدمات بانکی شده است. برای نیل به این منظور از دو روش رگرسیون لاجیت و تاکسونومی عددی به صورت موازی استفاده شده، سپس با قیاس نتایج این دو روش، بهترین مناطق برای تاسیس شعب بانک تعیین شده است.