مقاله مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۱۰۶ تا ۱۱۵ منتشر شده است.
نام: مکانیسم تعدیلی درد در بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعدیل درد
مقاله بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ارمی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری زرمهری حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: چندین سیستم تعدیل درد در سیستم اعصاب مرکزی، پاسخ به تحریک دردزا را در شرایط مختلف از جمله استرس و هیجان تحت تاثیر قرار می دهند. تحریک هیپوتالاموس از راه رله اطلاعات به هسته های ساقه مغز از جمله بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز سبب بی دردی می شود. بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز به عنوان خروجی ساقه مغز از طریق نورون های شاخ پشتی نخاع درد را تعدیل می کند. این نقش بخش سری- شکمی میانی پیاز مغز در شرایط مختلف روحی و روانی به واسطه نوع متفاوت نورون ها و ارتباطات ویژه نورونی می باشد. این نورون ها می توانند سبب تسهیل و مهار درد شوند. ارتباط عملکردی بین فعال شدن دسته ویژه ای از نرون ها و افزایش درد، و بین فعال شدن گروه دیگر از نرون ها و کاهش درد مشاهده شده است. در این مقاله، نقش گروه های مختلف نرونی بخش سری- شکمی میانی پیاز مغز در تعدیل درد مرکزی بررسی می شود.
نتیجه گیری: بخش سری-شکمی میانی پیاز مغز نقش مهم و اساسی در تعدیل درد دارد و مراکز بالاتر مغز از طریق تغییر فعالیت گروه های خاص نورونی این بخش سبب مهار و یا تسهیل درد در شرایط روحی و هیجانی مختلف می شود.