سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی صادقی – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد رضا گهردوست منفرد – فارغ التحصیل دوره کارشناسی آبیاری و زهکشی دانشگاه مازندران
بیژن قهرمان – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

برای تخمین تغییر ناپذیری مکانس توایع هیدرولیکی خاک، روش های مقیاس سازی توسعه یافتند و به گستردگی به کار رفته اند. از این میان، روش های دارای پایه فیزیکی به دلیل تخمین توابع هیدرولیکی از روی ویژگی های فیزیکی خاک، مطلوب تر یافت شده اند. در این مقاله، یک روش جدید و دارای پایه فیزیکی برای مقیاس سازی هدایت هیدرولیکی غیر اشباع شرح داده شده است. با استفاده از این روش، داده های مربوط به همه خاک های طبیعی، از شن تا رس، می توانند با یک منحنی نمای یکتا، به عنوان منحنی مرجع، نمایش داده شوند. این روش با ۳۹۶ سری از داده های هدایت هیدرولیکی، شامل همه کلاس های بافتی خاک، برگرفته از پایگاه UNSODA، صحت سنجی گردید. نتایج مقیاس شده یک عملکرد قابل قبول را برای روش پیشنهادی نشان دادند. اگر چه، توانایی برازش مدل های هدایت هیدرولیکی استفاده شده در این روش را می توان به عنوان یک محدودیت برای این روش برشمرد.