سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اکبر ولی محمدی مقیم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه ارومیه
مهدی یاسی – استادیار مهندسی رودخانه گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

احداث سرریز ها و سازه های انحرافی در محدوده پیچ رودخانه ها در برخی از موارد اجتناب ناپذیر است در صورت احداث سرریز ها در پیچ نیاز به اندازه گیری پارامترهای جریان نظیر عمق، سرعت و … داریم اندازه گیری پارامترهای جریان در سرریز ها بایستی در مقطع کنترل صورت گیرد مقطع کنترل در سرریز ها جایی است که در آنجا رابطه معینی بین عمق و دبی وجود دارد بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد که در مسیر پیچ و در زاوایای مختلف قانون خاصی برای تعیین مقطع کنترل تا به حال گزارش نشده است در مطالعهحاضر سررزهای تخت با تاج افقی با سه ارتفاع و سه دبی ورودی به عنوان شاهد، در مقاطع مختلف از پیچ ۹۰ درجه قرار داده شده است و برای هر مقطع یک ضابطه تجربی برای تعیین محل مقطع کنترل ارائه شده است.