سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی فرشادپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
محمود نیکوفرد – دانشگاه کاشان

چکیده:

دراین مقاله با استفاده از بلورهای فوتونی برروی زیرلایه InP و ساختارمشدد حلقوی که درشبکه مربعی میله ای تعبیه گردیده است یک مقسم طول موج طراحی گردیدها ست درابتدا با روش بسط امواج صفحه ای PWEM مقادیر ثابت شبکه و شعاع بهینه به ترتیب ۱۰۸nm 598nm بدست آمده است سپس برای جداسازی طول موجهای تایید شده از تغییر شعاع حلقه داخلی مشدد حلقوی که از تغییر درثابت شبکه میله های مرکزی حاصل میشود استفاده شده استکه با روش FDTD دوبعدی تحلیل گردیده است.