سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیامک امین نژاد – شرکت مشانیر
حامد جنت علیپور – شرکت مشانیر
ندا حاجی بنده – شرکت مشانیر
علیرضا قدس – شرکت مشانیر

چکیده:

مقر هها از اجزای مهم شبک ههای فشار قوی هستند که بر حسب ولتاژ مورد استفاده و شرایط محیطی از نظر آلودگی و رطوبت،شکل خاصی به خود م یگیرند. مقر ههای پلیمری به جهت وزن کم، شکنندگی و آسی بپذیری کمتر، هزینه نصب پایین و تحمل نیروهای مکانیکی م یتواند جایگزینی مناسب برای انواع متداول مقر هها ب هخصوص در خطوط انتقال فشرده باشد. در این مقاله ضمن معرفی انواع مقر هها به مقر ههای پلیمری پرداخته و معایب و مزایای این مقر هها نسبت به سایر مقر هها مورد مطالعه قرارگرفته است.