سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

افشین تکدستان – اعضا هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
نعمت الله جعفرزاده – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز
سید نادعلی علوی – عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه جندی شاپور اهواز

چکیده:

بر اساس مطالعات و بررسی های بعمل آمده ، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان ، کمپوست با در نظر گرفتن شرایط علمی و مسائل زیست محیطی و بهداشت محیطی ، جنبه های اقتصادی و میزان کیفیت زباله بطرق مختلف صنعتی و غیر صنعتی تهیه می گردد طوریکه در سالهای اخیر صنعت تولید کمپوست در جهان بسیر گسترده و پیشرفته شده است. در اکثر شهرهای ایارن مواد زائد آلی قابل تبدیل به کمپوست حدود ۷۰ و حتی در برخی شهرها شمالی کشور ۸۰درصد مواد زائد شهری را تشکیل می دهد . تهیه کود از زباله علاوه بر کنترل زباله و بازیافت مواد قابل فساد آن دارای ارزش اقتصادی ویژه ای است که از طریق فروش کمپوست بوجود می آید . این درآند می تواند به خوبی جوابگوی بسیاری از هزینه های جمع آوری و دفع زباله باشد . توسعه صنایع کمپوست از زباله مخلوط در صورت عدم رعایت جنبه های بهداشتی . زیست محیطی و اقتصادی همچون بلائی ناخواسته سلامت جامعه و محیط زیست کشور را مورد تهدید قرار می دهد . عدم وجود ضوابط و استاندارد از یم سو و فقدان آزمایشگاههای رفرانس و ناتوانی در انجام آزمایش های ضروری در این زمینه از جمله مواردی است که بایستی توجه داشت. وجود سموم آلی و معدنی ، پسما ندهای پزشکی و صنعتی ، اندازه ذزات ، وجود سنگریزه ها، شیشه ، پلاستیک ، کنترل حرارت ، کنترل بو ، موارد ایمنی و حفظ سلامت کارکنان و نیز برنامه و روشهای نمونه برداری و آزمایش از یک سو و محاسبه جنبه های اقتصادی ان در مناطق مختلف کشور از جمله موتردی است که می بایستی به وضوح و طق یک برنامه ضربتی در توسعه ، ایجاد و یا کارائی صنایع کمپوست موجود مورد توجه قرار گیرد . در هر صورت در این مقاله ذکر مواردی از ظوابط و استانداردهای فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژیکی ویژه کشورهای پیشرفته جهان در مقایسه با شرایط موجود در ایران مورد بحث قرار گرفته که امید است مورد توجه مسئولین محترم مرتبط با بهداشت و محیط زیست کشور قرار گیرد.