سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای یافته های نوین شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهران جعفری – دانشجویان رشته بیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مریم کاظمی –

چکیده:

مهمترین محور بحثهای حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهی در سیستم تولید محصولات ارگانیک کشاورزی جایگزینی مواد الی و کودهای بیولوژیک با کودهای شیمیایی است مواد آلی موردمصرف درکشاورزی ارگانیک شامل کودهای حیوانی کود سبز انواع کمپوست بیوهوموس وکودهای بیولوژیک است که در مورد کود سبز دراین مقاله بحث می کنیم مقدار ازتی که با کشت بقولات به خاک وارد می شود از گیاهی به گیاه دیگر برطبق شرایط محیطی کشت متفاوت است و میزان آن به تکامل گیاه زمان برگردانیدن آن به خاک و طول دوره رشد بستگی دارد متوسط مقدار ازتی که گیاهان کود سبز خانواده بقولات درکاشت فیمابین به خاک اضافه می نمایند حدود صد کیلوگرم در هکتار برآورد نموده اند کود سبز با دوره رویشی کوتاه بطور متوسط ۷۰-۵۰ کیلوگرم ازت تولید می نمایند و این مقدار در شرایط مساعد ۱۲۰ -۸۰ کیلوگرم می باشد بطور کلی گیاه اصلی فقط ۴۰-۱۵ کیلوگرم ازت از خاک می توانند جذب کنند.