سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

طوبی روستا – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سار

چکیده:

فرضیه گرم شدن جهانی بر روی افزایش غلظت دی اکسید کربن اتمسفر، استوار است، بطوریکه با دو برابر شدن میزان CO2 ، میانگین درجه حرارت بین ۲ تا ۴ درجه افزایش خواهد یافت افزایش دمای زمین و در پی آن تغییر اقلیم عواقب ناگواری را متوجه موجودات کره زمین خواهد کرد. امریکا و چین از مهم ترین کشورهای تولید کننده دی اکسید کربن هستند. جایگاه ایران در ردیف سیزدهم قرار دارد که با تولید ۴۳۳۵۷۱ هزار تن دی اکسید کربن ۶/۱ درصد از کربن جهان را وارد محیط زیست می کند. اکوسیستم جنگل نقش بسزایی در سطوح محلی، ملی و جهانی دارد..جنگل‌ها عمدتاً از طریق تحت تأثیر قرار دادن میزان دی‌اکسید کربن در اتمسفر، تغییرات آب و هوایی را بطور عمده تحت تأثیر قرار می‌دهند.به طوری که با رشد جنگل ها کربن موجود در اتمسفر جذب چوب، برگ‌ها و خاک می‌گردد. کل رشد این موجودی در دنیا حدود ۴۳۴ میلیارد مترمکعب برآورد شده که حدود ۳۰ درصد از آن مربوط به آمریکای جنوبی است. میزان کربن ذخیره شده در اکوسیستم جنگلی در زیست توده زنده حدود ۴۴ درصد، خاک ۴۶ درصد، چوب خشک ۶ درصد و لاشبرگ ۴ درصد می‌باشد. بطور کلی کربن ذخیره حدود ۶۳۸ میلیارد تن برآورد شده که بیشتر از میزان آن در اتمسفر می‌باشد. میزان کربن ذخیره شده در جنگل های ایران ۱۸۰ میلیون تن و دی اکسید کربن جذب شده ۶۶۲ میلیون تن می باشد. میزان جذب سالانه کربن و دی اکسید کربن در جنگلهای ایران به ترتیب ۸ و ۳۰ میلیون تن می باشد. ایران کماکان در بسیاری از جنبه ها، از مواهب طبیعی درخوری برخوردار است که ارزش آنها از میانگین جهانی آن در مقایسه با دیگر کشورهای جهان و به نسبت سهمی که از مساحت کره زمین در اشغال خود دارد، بیشتر است.