مقاله مقدمه ای بر کارآفرینی فناورانه در زیست فناوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در توسعه تکنولوژی صنعتی از صفحه ۵ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: مقدمه ای بر کارآفرینی فناورانه در زیست فناوری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی فناورانه
مقاله زیست فناوری
مقاله تجاری سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدیان عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسینی حجت اله
جناب آقای / سرکار خانم: برادران محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کارآفرینی فناورانه حوزه ای بین رشته ای و رو به رشد است. در این مقاله، ایتدا نظریه های مرتبط با دو حوزه کارآفرینی و فناوری بررسی شده و سپس حوزه کارآفرینی فناورانه به تفصیل بررسی شده است. همچنین مدلی از کارآفرینی فناورانه تحت عنوان مدل پرادون ارائه گردیده است. این مدل شامل هفت جز است: کارآفرین فناور، دانشگاه ها، شرکت ها، سرمایه، مشتریان و بازار، دولت و مشاوران. مدل کارآفرینی فناورانه می تواند محققین را در راستای تحقیقات آتی و همچنین دولت ها و مناطقی که قصد دارند به توسعه و ترویج کارآفرینی فناورانه بپردازند، یاری رساند. در ادامه نیز کارآفرینی فناورانه در زیست فناوری و گزینه های تجاری سازی و مسیرهای ورود به بازار آن با استفاده از ابزارها و سازوکارهای مرتبط از قبیل شرکت های زایشی، لیسانس دهی، مالکیت فکری، فروش تجاری و توسعه داخلی بیان گردیده است و سپس با ارایه جمع بندی و پیشنهادات پایان پذیرفته است.