مقاله مقدمه ای بر طراحی و تبیین مدل پشتیبانی از تصمیم مدیریت راهبردی با به کارگیری DEA و انتروپی در سازمان های تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۳۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: مقدمه ای بر طراحی و تبیین مدل پشتیبانی از تصمیم مدیریت راهبردی با به کارگیری DEA و انتروپی در سازمان های تجاری
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتروپی
مقاله راهبرد
مقاله عملکرد
مقاله طراحی مدل پشتیبانی تصمیم راهبردی
مقاله DEA

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان علوی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عابسی مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کنترل راهبردی حمایت عملکرد از تصمیم و راهبرد را به همراه دارد. امروزه، نقش مناسب تحقیق در عملیات برای پشتیبانی راهبردی اثبات شده است و مدل، ابزار مفیدی برای تحقق این نقش است. حوزه جدید مربوط سازی عملکرد و راهبرد ظرفیت مناسبی برای این نوع مدل سازی دارد. در مقاله حاضر با روش مطالعه موردی تلاش شده در حوزه های مطالعاتی اندازه گیری عملکرد (دیدگاه مالی – بهره وری) و مربوط کردن عملکرد و راهبرد، و همچنین، از طریق دو روش مقداری DEA و انتروپی و به طور مشخص، روش پیوند آن ها ( توسعه داده شده توسط ولایاس، ۱۹۹۲) و اصلاح روش مذکور، مبانی نظری، طراحی مدل فرآیندی – کارکردی پشتیبانی از تصمیم راهبردی تبیین شود که نتایج اجرای آن، به مدیران عالی سازمان های تجاری امکان پشتیبانی از راهبردها و تصمیم های راهبردی را می دهد.