سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کبری اترک – کارشناس مسئول آزمایشگاه شرکت آب و فاضلاب استان زنجان
مسلم پورنصرت –
رضا کابلی –
عباسعلی زمانی –

چکیده:

در کار حاضر ضمن تعیین مقدار یون پتاسیم در نمونه‌های آب استان زنجان، به بررسی نقش یون پتاسیم در فعالیت‌‌های بدن و اثرهای ناشی از کمبود و زیادی آن در بدن پرداخته می‌شود و خواهیم دید چرا با وجود نقش پررنگ این یون در سازوکار بدن هیچ استانداردی برای مقدار مجاز آن در آب آشامیدنی بیان نشده است. پتاسیم عنصری ضروری است و در تمام بافت‌های گیاهی و حیوانی وجود دارد. یک نوع آنزیم درون سلولی، جریان پتاسیم و سدیم به درون و خارج از سلول‌ها را کنترل می‌کند تا قلب، مغز، ماهیچه‌های اسکلتی و کلیه‌ها به‌طور طبیعی فعالیت کنند. پتاسیم چه در مقدار کم و چه زیاد زیان دارد و به ترتیب سبب هیپوکالمی و هیپرکالمی در بدن می‌شود. در بخش پایانی از کار حاضر مقدار یون‌پتاسیم در آب‌های آشامیدنی استان زنجان بررسی شد. این بررسی ‌ها نشان می‌دهد که روند متفاوتی در مقدار یون پتاسیم در بین سال‌های مختلف و شهرهای مختلف استان وجود دارد ولی تمام آب‌های استان از نظر محتوی یون پتاسیم مناسب هستند.