سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عنایتی سنگسرکی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علی وطنی – دانشیاردانشگاه تهران

چکیده:

صنایع نفت و گازبه عنوان یکی ازمنابع تولید و مصرف انرژی مطرح می شوند که هزینه های زیادی به منظور تامین انرژی انها صرف میگردد طی فرایندهای استخراج نفت و گاز و فراوری آنها درپالایشگاه مقادیرزیادی ازگازها مورد استفاده قرارنمیگیرند و معمولا بسمت فلر هدایت شده و سوزانده میشوند این گازهای سوزانده شده موجب آلودگی محیط زیست و هدررفت منابع اقتصادی کشور می شوند درصورتی که ازسامانه های بازیابی گازهای ارسالی به فلرFGRS استفاده شود موجب بازیابی انرژِ هدررفته و جلوگیری ازانتشار گازهای گلخانه ای ازجمله COX ,SOX NOX می شود دراین مقاله تحقیقی ازمقدارگازهای سوزانده شده درایران درمقایسه با جهان و میزان انتشار گازهای آلاینده توسط سامانه فلر و تلاشهای صورت گرتفه درجهت کاهش آن مورد بررسی قرارگرفته است.