سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرزین نصیری صالح – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه میرجعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب

چکیده:

سطح پوشیده از برف پارامتر خیلی مهمی برای مدلسازی هیدرولوژیکی رواناب ناشی از ذوب برف و پیش بینی وقوع سیل مخصوصا در مناطقی که ذوب برف سهم عمده ای در رواناب دارد می باشد امروزه اگرچه سیستم سنجش از راه دور برای پایش مداوم پوشش برف کاربرد فراوانی یافته است اما استفاده از تصاویر ماهواره ای با مشکلاتی از جمله عدم امکان تخمین عمق برف با استفاده از این تصاویر پایین بودن دقت تصاویر بدست آمده مخصوصا در مناطق جنگلی و کارا نبودن در مسائل پیش بینی رواناب روبرو بوده لذا شبیه سازی عددی سطح پوشیده از برف همچنان موردتوجه می باشد برای این شبیه سازی در کنار داده های توزیعی بارش داده های توزیعی دما نقش قابل توجهی دارند. دراین تحقیق دو روش رگرسیون و نرخ کاهش دما با ارتفاع برای تولید داده های توزیعی دما بکاررفته و اثر این داده های توزیعی تولید شده در شبیه سازی سطح پوشیده از برف با استفاده از یک مدل سطح خشکی و همچنین داده های ماهوارای پوشش برف بررسی شده است.