سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مارال شیخلر – دانشجوی دکتری حرفه ای
علی خنجری –
هدی حسن وند –
حدیثه نوری –

چکیده:

کیست هیداتید فاسیولازیس و دیکروسلیوزیس جزو مهمترین بیماریهای انگلی زئونوز می باشد این بررسی از روردین ۸۷ تا فروردین ۸۸ روی لاشه های کشتار شده در شهرستان همدان صورت گرفت براساس داده های بدست آمده از میان تعداد ۴۴۹۷ راس دام کشتار شده تعداد ۲۳۸ کبد گوسفندی و ۴۰ کبد گاوی ضبط گردید به ترتیب درصد بدهای ضبطی گوسفندی و گاوی بهعلت فاسیولوزیس ۱۴/۲% و ۱۵% بود همچنین میزان ۶/۷% از میزان کبدهای ضبطی بدلیل دیکروسلیوزیس درگوسفند حذف گردیددرحالیکه درگاو هیچ موردی از دیکروسلیوزیس مشاهده نشد همچنین نتایج این بررسی نشان داد که به ترتیب ۴۶/۲% و ۳۲/۵ % از علل ضبط کبدهای گوسفندی و گاوی کیست هیداتید بود بنابراین کنترل این آلودگی ها می توان از زیانهای اقتصادی ناشی از کاهش کمی و کیفی محصولات دامی جلوگیری کرد.