سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سمیه سادات محسنی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله
کاظم شاکری – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

از آنجا که طراحی ساختمان های بتنی درایران توسط نرم افزار های موجود از قبیل ETABS و غیره انجام می شود و به دلیل عدم وجود آیین نامه بتن ایران دراین نرم افزار ها همچنین بخاطر استفاده رایج از آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-08 درطراحی ها برای داشتن دید بهتر مهندسین طراح ایرانی درتفاوت بین این دو آیین نامه درطراحی ستون ها به مقایسه میزان میلگرد مورد نیاز درستونها براساس این دو آیین نامه پرداخته شدها ست دراین مقاله بخشی از تحقیق جامعی آورده شده است که شامل مقایسه تاثیر عوامل مختلف برمیزان میلگرد مورد نیاز در ستون های تحت بار محوری خالص براساس دو آیین نامه می باشد همچنین دراین مقاله آهنگ تغییرات و اختلاف میزان میلگرد مصرفی براساس آیین نامه بتن ایران و آمریا با تغییر نسبت بارها در دو ترکیب بار ثقلی و ثقلی همراه با زلزله بررسی می شود.