سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود رمش – دانشجوی دکتری هوافضا
مرتضی صارمی راد –
حسن کریمی –

چکیده:

سامانه های پیشران فضایی از تنوع جالبی برخوردار هستند بررسی مشخصه های انرژیکی و جرمی این سامانه ها می تواند برای طراحان این عرصه ی فضایی نتایج جالبی به همراه داشته باشد دراین تحقیق با بررسی داده های اصلی سیستمی بیش از هزارموتور سوخت مایع جامد و الکتریکی و مقایسه ای بین شاخصهای جرمی و انرژیکی انها تحلیل ارایه شده است که براساس آن طراحان می توانند جایگاه محصول خود را ارزیابی کنند بر پایه ی همین بررسی ها یک معادله تخمین جرمی عمومی برای انواع سامانه های کم پیشران مایع و جامد و الکتریکی ارایه شده است.