سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحیم اعرابی جشوقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، شناسایی و انتخاب مواد ،دانشکده فن
مرتضی شمعانیان – دانشیار، دانشکده مهندسی مواد ،دانشگاه صنعتی اصفهان
مهران جابرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد ، شناسایی و انتخاب مواد ،دانشکده فن

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی ریز ساختار و رفتار تربیولوژیکی پوشش هایی از سوپر آلیاژ پایه کبالت (استلایت ۶) و پایه نیکل (اینکونل) رسوب داده شده بر روی چدن داکتیل بود. با استفاده از فرایند جوشکاری GTAW پوشش هایی با ضخامت ۳ میلی متر بر روی چدن داکتیل رسوب داده شد. ریز ساختار پوشش ها توسط آزمون متالوگرافی و پراش پرتو ایکس مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور مقایسه سختی و رفتار سایشی پوشش ها، آزمون سختی سنجی ویکرز و آزمون سایش پین روی پلیت انجام شد. نتایج نشان داد ریز ساختار پوشش پایه کبالت شامل کاربید های غنی از کروم د رکحلول جامد غنی از کبالت دندریتی بوده در حالیکه پوشش پایه نیکل دارای ریز ساختار همگن متشکل از مقادیر کم کاربید در محلول جامد غنی از نیکل می باشد. نتایج آزمون سختی نشان داد سختی پوشش پایه نیکل کمتر از پایه کبالت است که این ناشی از حضور مقادیر بالای کاربیدهای M7C3 غنی از کروم د رزمینه غنی کبالت می باشد. پایین بودن سختی پوشش پایه نیکل نیز به محلول جامد غنی از نیکل و مقدار کم کربن در پوشش نسبت داده شد. مقاومت سایشی بالاتر پایه کبالت نیز ناشی از سختی بالاتر این پوشش است.