سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عرفان آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
محمد حقیقی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

درسالهای اخیر با توجه به کمبود منابع نفت خام و همچنین بالا رفتن قیمت فراورده های نفتی احتیاج به منابع جایگزین مانند گاز طبیعی مورد توجه قرارگرفته است یکی از فرایندهای نوین برای تبدیل گاز طبیعی به مواد با ارزش افزوده فرایند تبدیل متانول به انواع محصولات با ارزش پتروشیمیایی است غربالهای مولکولی بااندازه حفرات درحدود مقیاس مولکولی کاتالیست های مهمی درتبدیل متانول میب اشد اخیرا با توجه به روش سنتزدردمای بالا برای زئولیت ها افزایش یافته کهدراین روشها زمان سنتز به شدت کاهش می یابددراین تحقیق مروری برروش سنتز هیدروترمال زئولیت ها به ویژه سیلیکوآلومینوفسفات SAPO-34 دردماهای بالا و پایین انجام شده است تاثیر دما و زمان درسنتز هیدروترمال برروی خصوصیات غربال مولکولی SAPO-34 از قبیل اندازه ذرات انتخاب پذیری و عمرکاتالیست بررسی شدها ست و تاثیر این پارامترها درفرایند تبدیل متانول به الفین ها ارزیابی شده است.