سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی قامتی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
مصطفی عیدیانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بجنورد
محمد ابراهیمیان بیدختی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق کنترل

چکیده:

دراین مقاله روشهای بهبود پایداری گذرا مورد بررسی قرارگرفت رفع سریع خطا خازن سری و جبرانگر موازی توان راکتیو به عنوان روشهای پیوسته و مقاومت ترمزی حذف ژنراتور و روش ترکیبی به عنوان روشهای گسسته در بهبود پایداری گذرا شبیه سازی شده و مورد مقایسه قرارگرفتند. روشهای بهبود پایداری گذرا از نقطه نظر ماکزیمم نوسان زاویه ی رتور ماکزیمم زاویه رتور، زمان نشست ،زمان بحرانی رفع خطا و شاخص KED مورد مقایسه قرارگرفته است در شبیه سازی های انجام شده مشخص می شود که روشهای پیوسته اثر کمتری نسبت به روشهای گسسته دارند شایان ذکر است شبیه سازی ها با نرم افزار DIgSILENT انجام شده و برای مقایسه از نرم افزار MATLAB استفاده شده است.