سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه کجوری – کارشناسی ارشد، دانشگاه شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهرا
محمدابراهیم علیا –
فاطمه شهلایی –

چکیده:

یکی از بزرگترین مشکلات موجود در صنعت تصفیه آب و پسابهای صنعتی، حذف سورفاکتانتها از پساب موجود می باشد، چرا که ضمن ایجاد مزاحمت در فرآیند تصفیه، از پایداری نسبتاً بالایی برخوردار است و به همین دلیل روشهای معمول جهت تخریب این ترکیبات یا کارایی صد درصدی و کامل را ندارند و یا اینکه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیستند. در این میان روشهای فیزیکی همچون جذب سطحی نظر بیشتر بخشهای صنعتی را به خود جلب کرده است و این مسئله به دلیل توجیه اقتصادی فرآیند و همچنین عدم استفاده از مواد شیمیایی در طول فرآیند می باشد. با عنایت به گسترش استفاده از این روش، مواد جاذب گوناگونی هم مورد استفاده قرار می گیرد که از میان انها جاذب هی معدنی و کربن فعال بیشترین مورد استفاده را دارا می باشند. به همین دلیل در پروژه حاضر راندمان فرآیندهای جذبی سورفاکتانتها در دو مورد کربن فعال و جاذب معدنی پرلیت مورد استفاده قرار گرفته و با مطالعه ی پارامترهای کلیدی از جمله pH، مقدار جاذب، دما و غلظت سورفاکتانت، شرایط بهینه فرآیند نیز بدست آمده است و نتایج حاصله که بیانگر راندمان بالای کربن فعال نسبت به مواد معدنی است، به طور مشروح در مقاله ارائه شده است.