سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج
مریم تنها – دانشجویان کارشناسی ارشد اکتشاف
محمدرضا آزاد –

چکیده:

ذخایرماسیوسولفیدی جزذخایر مهم شناخته شده سرب وروی درجهان به شمار می ایند به ذخایری که حاوی بیش از۳۰درصد سولفید باشند ماسیوسولفید گفته می شود براساس تقسیم بندی این ذخایر دو تیپ کلی شناخته شده است استذخایر ولکانیکی با سنگ میزبان آتشفشانی VHMS وذخایر رسوبی اگزالاتیو SEDEX عنوان VHMS به خانواده بزرگ تیپهای کانساری Cu-Zn برمیگردد که همواره مقدار کمی Pb,Au بهمراه دارند نهشته های VHMS تحت فعالیت های تکتونیکی متنوع به وجود می آیند اما ازلحاظ تیپیک به ته نشینی و رسوب فلزات ازگردش محلولهای هیدروترمال درفعالیت های آتشفشانی محیطهای زیردریایی مربوط می شوند درمقابل SEDEX با تجمع فلزهای Zn-Pb همراه با CU کم اما ترکیبی از Ag,Ba مسلط هستند و غالبا به فوران محلولهای هیدروترمال ازکف دریا مربوط می شوند اما بدون هیچگونه وضوح و پیوند مشخص و مستقیمی با ولکانیسم بسیاری از نهشته های SEDEX بزرگ جهان دارای سن پروتوزوئیک می باشند.