سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هاجر آقاعابدی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
لیلا امجد – استادیار دانشگاه آزادفلاورجان
زهرا اعتمادی فر – استادیار دانشگاه اصفهان
هاجر نعمت الهی – دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان

چکیده:

بشرقرن هاست از گیاهان به عنوان دارو استفاده نموده است درحالیکه مواد شیمیایی فقط ۱۵۴ سال است که توسط بشر تهیه شدها ند و درهمین مدت عوارض جانبی فراوانی را نشان داده اند ازطرفی مقاومت آنتی بیوتیکی همواره تهدید جدی برای سلامت انسان و دام بویژه با ایمنی ضعیف بوده لذا نگرش بشر به استفاده ازداروهای گیاهی وطبیعی درسه دهه اخیر قوت گرفته است بومادران گیاهی دارویی است که درطب سنتیت کاربردهای گوناگونی دارد هدف ازاین مطالعه بررسی اثرضدباکتریایی اسانس گل بومادران و همچنین مقایسه ی خاصیت ضدمیکروبی اسانس گل بالغ بومادران با گل نابالغ آن است دراین مطالعه از گیاه Achillea wilhelmsii استفاده شده است اسانس گلهای بالغ و نابالغ این گیاه به روش تقطیر با آب و با استفاده ازدستگاه کلونجر تهیه شد اثرغلظت های مختلف اسانس برروی باکتریهای Bacillus Escherchia coli Pseudomonas aeroginosa Staphylococcus aureus cereus به روش انتشار دیسک مورد بررسی قرارگرفت . آزمون تعیین حد اقل غلظت مهارکنندگی رشد باکتریها نیز به روش میکرودایلوشن و استفاده از پلیت های میکروتیتر انجام گرفت