سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی روئینی – دانشگاه صنعتی شریف آزمایشگاه هیدرودینامیک محاسباتی و بهینه سازی طرا
کریم مظاهری – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین کارمعادله جریان اویلر بهصورت دوبعدی حل شده است و هدف مقایسه ی این حل با حل سه بعدی لزج و مشاهده اختلاف آن با نتایج جریان غیرلزج سه بعدی می باشد روش حل معادله ی اویلر دو بعدی بصورت عددی و با استفادها ز روش حجم محدود می باشد کهدرنهایت مطابقت خوبی بین این حل با نتایج موجود مشاهده م یشود قابل ذکر است که تمامی این کارها و نتایج ارایه شده این حل برای روتور مرحله اول یک فن گذرصوتی محوری دوطبقه می باشد که ما برروی روتور مرحله اول تمرکز کردهایم این روتور یکی از روتورهای پرکاربرد است که تحقیقات و اعتبارسنجی های زیادی درمورد آن انجام شده است.