سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی مشایخی راد – دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مکانیزا
مرتضی الماسی – استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مکانیزاسیو
حسین باخدا – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مکانیزاسیون
امیرعرفان هاشمی – دانشجوی دکتری

چکیده:

برای مدیریت صحیح انرژی در یک واحد صنعتی لازم است ابتدا به یک سوال اساسی پاسخ داده شود و آن اینکه چه میزان انرژی در مراحل تولید مصرف می شود. صنعت خوراک طیور هم از این قاعده مستثنی نبوده و تحقیق در زمینه ی مدیریت انرژی آن از الزامات تولید می باشد. انواع دان پلت یعنی پیش دان، میان دان و پس دان از مهمترین محصولات کارخانجات خوراک طیور می باشند، از آن جا که این محصولات معمولا در یک خط از تجهیزات تولید می شوند و تفاوت آن ها در فرمول مواد اولیه می باشد، اطلاع از توان و انرژی مصرف انرژی آن ها در خط تولید و مقایسه ی آن ها می تواند نقطه ای برای شروع مدیریت انرژی و تولید این محصولات محسوب گردد. لذا این تحقیق با مطالعه ی موردی روی خط تولید دان پلت شرکت دان و علوفه ی شرق در سال ۱۳۸۸ به مقایسه ی توان و انرژی مصرفی تولید انواع دان پلت پرداخته است. بر اساس نتایج تحقیق توان مصرفی تولید انواع دان پلت با یکدیگر و همچنین انرژی مصرفی تولید آن ها با یکدیگر اختلاف معنی داری داشته به نحوی که میان دان و پیش دان ویژه به ترتیب بیشترین و کمترین توان مصرفی و پیش دان و پس دان به ترتیب بیشترین و کمترین انرژی مصرفی را به خود اختصاص دادند. همچنین مشخص شد که سرعت تولید در پس دان بیشتر از میان دان و در میان دان بیشتر از پیش دان ها می باشد