سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معراج رجایی – دانشجو دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران
مرجان میرزا یوسف جدید – دانشجو دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران

چکیده:

به منظور محدود ساختن نرخ گم شدن بسته که به علت افزایش نمایی ترافیک شبکه ایجاد می شود، تکنیک های مدیریت پویای صف مطرح شده اند. به کمک این مکانیزمها، وقوع تراکم کنترل شده واز کاهش کارایی شبکه جلوگیری می شود. در این مقاله بر روی سه الگوریتم مدیریت پویای صف REM, RED و SFQ تمرکز کردیم و با بررسی معیارهای کارایی (گذردهی، طول صف، گم شدن بسته و تاخیر انتها به انتها) بر روی شبکه سیمی مورد نظر خود این سه الگوریتم را با نرم افزار NS-2 پیاده سازی کردیم. در نهایت با مفایسه این الگوریتم ها نشان دادیم که در ساختار شبکه فرض شده الگوریتم REM از نظر کارایی از الگوریتم SFQ بهتر است و بعد از این دو الگوریتم، RED قرار می گیرد.