سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معراج رجایی – مدرس دانشکده فنی دکترشریعتی تهران
مرجان میرزایوسف جدید – دانشجو

چکیده:

به منظور محدود ساختن نرخ گم شدن بسته که به علت افزایش نمایی ترافیک شبکه ایجاد می شود تکنیکهای مدیریت پویایی صف مطرح شدها ند به کمک این مکانیزم ها وقوع تراکم کنترل شده و از کاهش کارایی شبکه جلوگیری می شود دراین مقاله برروی سه الگوریتم مدیریت پویای صف تشخیص اولیه رندمی علامت زنی نمایی رندمی و صف بندی عادلانه لحظه ای تمرکز کردیم و با بررسی معیارهای کارایی طول صف گم شدن بسته و تاخیر انتها به انتها برروی شبکه سیمی موردنظر خود این سه الگوریتم را با نرم افزار شبیه سازی شبکه پیاده سازی کردیم درنهایت با مقایسه این الگوریتم ها نشان دادیم کهدرساختار شبکه فرض شده کارایی الگوریتم علامت زنی نمایی رندمی از الگوریتم صف بندی عادلانه لحظه ای بهتر است و الگوریتم علامت زنی نمایی رندمی خاصیت تهاجمی الگوریتم تشخیص اولیه رندمی را درمواجهه با ازدحام ندارد.