سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نجمه امینی – دانشجوی کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه ابن سینا،
میرحسین دزفولیان – استادیار دانشگاه ابن سینا
حسن ختن لو – استادیار دانشگاه ابن سینا

چکیده:

الگوریتم برنامه ریزی دروس دانشگاهی یکی از مسائل سخت گیرانه می باشد ، برای حل این مسئله از الگوریتم های ژنتیک استفاده شده است. البته در الگوریتم های قبلی ارائه شده هوشمندی لازم وجود ندارد زیرا اگر کوچکترین تغییری در برنامه بوجود بیاید برنامه ریزی بایداز نو انجام شود و کل سیستم مختل می شود در ضمن برنامه به دلیل تولید کورموزم بسیار بزرگ دارای محاسبات سنگینی می باشد. ، برای همینمنظور در این مقاله ، ابتدا به الگوریتم ژنتیک و ساختار آن پرداخته شده است .در ادامه الگوریتم های ممتیک را تعریف سپس روشهای جستجوی محلی حل مسائل ممتیک مطرح می شود و به مقایسه الگوریتم های ژنتیک و ممتیک پرداخت شده وآنرا برای مسئله برنامه ریزیدروس دانشگاهی حل می کنیم و زمان اجرای دو الگوریتم با هم مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد که الگوریتم های ممتیک نسبت به ژنتیک دارای سرعت بالاتر می باشد زیرا دارای هوشمندی بیشتر نسبت به ژنتیک می باشد