سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عصمت برزنونی – دانش اموخته کارشناسی ارشد
امین نظرزاده اوغاز – کارشناس برق کنترل
صمد نظرزاده اوغاز – مربی پژوهشی
محمدحسین آق خانی – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

براساس مطالعات انجام شده میزان ضایعات پرتقال درمراحل مخلتف بازاررسانی حدود ۲۰درصد است که ازاین میزان ۶ درصد مربوطه به ضایعاتانبار مانی است بطور کلی ضایعات پس از برداشت انبارمانی عامل محدود کننده دوره انبارداری بسیاری از میوه ها از جمله مرکبات می باشددرحال حاضر میوه ها با استفاده از قارچ کشها انگهداری می شود اما نگرانی از ماندن بقایای این مواد روی میوه ها بکارگیری روش جدید تیمارگرمایی توصیه میگردد دراین تحقیق با بکارگیری روش تیمارگرمایی پرتقالها یک روز پس از برداشت تحت سه تیمار مختلف شامل تیمار آب گرم دردمای ۵۵ درجه بمدت ۳ دقیقه تیمار بخار ۱۰۰درجه با روش flushing بمدت ۳۰ ثانیه و تیمار اسپری کردن میوه ها با اسانس اویشن ۲ درصد با سورفاکتانت و نمونه شاهد برروی واریته ای از پرتقالهای خونی استان گلستان انجام و سپس میوه های هرتیمار درجعبه قرار داده شده و درسردخانه با دمای ۷ درجه سانتیگراد و با رطوبت نسبی ۸۰درصد بمدت ۲ ماه نگهداری شد با دوربین عکاسی دیجیتال کانن مدل canon powershot A550 هرهفتهاز تیمارها عکسبرداری و عکسها با استفاده از نرم افزار مطلب پردازش تصویر گردید