سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهزاد شهمیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
سیدناصر علوی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیدرضا امینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

کاشت یکی از مهمترین مراحل تولید گندم می باشد درایران کارنده های مختلفی برای کاشت گندم وجود دارند و کشاورزان بدلیل نبود اطلاعات کافی درباره هرکارنده درانتخاب مناسب ترین کارنده با مشکل مواجه هستند بنابراین بررسی عملکرد کارنده های موجود و مقایسه بین عملکرد آنها برای انتخابمناسب ترین کارنده امری ضروری میب اشد این تحقیق یک سیستم ارزیابی فازی جهت تعیین کیفیت عملکرد چهارکارنده متداول درکشور هاسیا، نورد استون ، بذرکار همدان و کشت گذر طراحی گردید داده های پژوهشی ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با کشاورزان و مسئولان مراکز خدمات به عنوان افراد خبره گردآوری شدند تعیین کیفیت عملکرد هرکارنده با استفاده از تئوری مجموعه های فازی و با تعریف یک شاخص ترکیبی براساس پنج شاخص نیروی کششی مورد نیاز ظرفیت مزرعه موثر تعدادبوته درمتر مربع بازده مزرعه ضریب یکسانی عمق کاشت انجام شده است براساس نتایج مدل فازی طراحی شده بذرکار همدان با بدست آوردن نمره ۰/۸۷۵ و بذرکارکشت گذر با بدست آوردن نمره ۰/۴۲۹ به ترتیب دارای بهترین و بدترین کیفیت عملکرد بین کارنده های مورد بررسی می باشد.