سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا قلی پور – کارشناسی ارشد آسیب شناسی و حرکات اصلاحی دانشگاه رازی کرمانشاه
زهرا بیات – کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی کرمانشاه
علی اشرف خزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

امروزه در بسیاری از جوامع، اوقات فراغت بخش مهمی از زندگی افراد را تشکیل میدهد. امروزه بیشتر افراددر زندگی روزمره یا شغلی نیازی به انجام کارهای بدنی ندارند. نشستنهای طولانی پشت صفحه نمایش یا میز کارو نیز استفاده از ماشینهای لباسشویی و ظرفشویی در خانهها، استفاده از خودرو به جای پیاده روی یا دوچرخه – سواری برای رفتن به مدرسه یا سرکار و همچنین پرداختن به بازیهای رایانهای به جای بازیهای ورزشی توسطکودکان و نوجوانان موجب شده است که بسیاری از مردم در سنین مختلف با مشکلات زیادی در زمینه سلامت و به ویژه اضافه وزن روبه رو باشند . هدف از انجام این پژوهش بررسی تفاوت کیفیت زندگی افراد شاغلغیرورزشکار و ورزشکاری که به صورت تفریحی ورزش می کنند است . روششناسی : تعداد ۱۵۵ مرد شاغل تحصیل کرده در دو گروه غیرورزشکار ) ۱۵۵ نفر( و ورزشکار ) ۱۵۵ نفر( که به طور داوطلبانه وارد پژوهش شدند،مورد بررسی قرار گرفتند. حداقل سن آزمودنیها ۱۵ و حداکثر سن آزمودنیها ۰۵ سال بود. تمامی آزمودنیها درگروه ورزشکار حداقل ۷ جلسه در هفته و حداکثر ۰ جلسه در هفته در سالن بدنسازی تمرین بدنسازی انجام می – دادند. آزمودنیها در گروه غیرورزشکار هیچگونه فعالیت ورزشی نداشتند. از پرسشنامه کیفیت زندگی sf-36 برای اندازهگیری کیفیت زندگی آزمودنیها استفاده شد ایجاد انگیزه و ارتباط صمیمانه بین کارفرما و کارکنان، از هدفهایی است که به طور جدی دنبال می شود . درزمینه ایجاد انگیزه در کارکنان، توجه به خواستهها و نیازهای آنان مانند توجه به سلامت جسمی و شادابی روحی و روانی یکی از ضروریات است. برنامهریزی مناسب برای گذراندن اوقات فراغت کارکنان و اعضای خانواده آنها، به ویژه ایجاد امکانات ورزشی و تفریحی سالم، انگیزه لازم برای تلاش بیشتر و بازدهی زیادتر را به وجود میآورد