سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی ایثار و شهادت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نصراله عرفانی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف اساسی این مقاله مقایسه کیفیت زندگی جانبازان مبتلا به PTSD و اعضای خانواده آنها با سایر جانبازان در استان همدان است بدین منظور نمونه ای به حجم ۳۰۰ نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد و پرسشنامه کیفیت زندگی روی آنها اجرا گردید نهایتا ۲۹۸ پرسشنامه مور د تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد بین مولفه های دردبدنی، سلامت عمومی، سلامت روانی، سرزندگی و عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی در دو گروه تفاوت معنی داری یافت شد.