سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی انتقال آب بین حوضه ای (چالشها و فرصتها)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب احمدی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش آبیاری و زهکشی دانشگاه شهرکرد
بهزاد قربانی – عضو هیئت علمی گروه آب دانشگاه شهرکرد

چکیده:

افزایش جمعیت و رشد فعالیت های صنعتی منجر به برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی شده و روی کیفیت آب اثر نامطوبی می گذارد لذا لازم است که کیفیت این آب ها با حدود استاندارد برای مصارف مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از داده های کیفیت سازمان آب منطقه ای استان در ماه های اردیبهشت و خرداد در دوره آماری ۸۶-۸۲ استفاده شده است و کیفیت آب شامل عناصر سدیم، کلر، شوریEC، کل جامدات محلول TDS، کربنات کلسیم و PH در دشت های مختلف شهرکرد(۱۵ حلقه چاه)، جوانمردی (۱۰ حلقه چاه)، بروجن(۴حلقه چاه)، سفیددشت(۶حلقه چاه) و گندمان(۹حلقه چاه) مقایسه گردید. نتایج نشان داد که بیشتر آب چاه های عمیق به جز منطقه جوانمردی از نظر SAR در گروه S1 و از نظر شوری در گروه C2 که در نمودار ولیکوکس جزء گروه C2S1 قرار دارند که کیفیت خوبی را برای مصارف کشاورزی دارند و میزان قلیائیت آب درمناطق مورد بررسی متوسط تا خیلی زیاد و از لحاظ سختی در گروه آب های متوسط تا خیلی سخت هستند. و در اکثر مناطق در سال های مختلف متوسط کیفیت آب چاه های عمیق استان در ماه های اردیبهشت و خرداد تغییرات محسوسی نداشته است. میزان گرفتگی قطره چکان های مورد بررسی در مناطق و دوره مورد بررسی در گروه ضعیف تا متوسط جای می گیرند.