سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدجواد مرتضوی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، م
علی گلچین – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، م
شهریار رحیمی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، م
امیرصمد قدس – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه عمران، مشهد، ایرا

چکیده:

عمل آوری بتن در هوای سرد موجب به دست آمدن محصولات غیر استاندارد شده و همچنین باعث افزایش زمان عمل آوری و در نتیجه باعث بالارفتن هزینه ها می گردد. مواد افزودنی جزئی از ترکیبات بتن به جز سیمان، آب و ماسه می باشد که در حین و یا بلافاصله پس از مخلوط کردن به بتن اضافه می شود. مواد افزودنی زودگیر کننده برای سرعت بخشیدن به عمل هیدراسیون(زمان گیرش) و رسیدن به مقاومت بالا در عمر های پایین رایج ترین زودگیر کننده به خصوص در بتن های غیر مسلح می باشد. اما نتایج نشان داده کهCaCl ( 2 مورد استفاده قرار می گیرد. کلرید کلس یم استفاده از آن موجب خوردگی و کاهش دوام در بتن می گردد. به منظور رفع این مشکلات از دو ماده آلمینیوم هیدروکسید، آلمینیوم سولفات و .ترکیبات این دو استفاده شده است. در این پژوهش اثرات این افزودنی ها بر زمان های گیرش اولیه و نهایی، دمای هیدراسیون تعیین گردید نتایج نشان می دهد که کلرید کلسیم نسبت به آلمینیوم هیدروکسید و آلمینیوم سولفات دارای زمان گیرش و هزینه کمتری می باشد ولی آلمینیوم هیدرکسید و آلمینیوم سولفات نه تنها اثری روی خوردگی از خود نشان نمی دهند بلکه باعث سبک تر شدن ملات سیمان، جلوگیری از واکنش قلیایی سنگ دانه ها در بتن و دوام بیشتر بتن می شوند.