سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه آیتی نجف آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
گیتی امتیازی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
سارا سعادتمند – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
حسین قنواتی – دانشجوی دکتری میکروبیولوژی

چکیده:

شیرابه حاصل از زباله آلوده کننده ای فوق العاده قوی بوده که به عنوان پساب دسته بندی می گردد تخلیه چنین آلاینده ای به محیط زیست باعث ایجادمشکلات اکولوژیکی و همچنین به مخاطره انداختن بهداشت جامعه خواهد شد مطالعه حاضر تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی شیرابه را بررسی می کند تاثیر تیمار شیمیایی با افزودن آلوم و پلی الکترولیت آنیونی به شیرابه خام با حذف ۴۳ درصدی BOD همراه بوده است دراین مطالعه که درمقیاس آزمایشگاهی و درشرایط هوازی و بیهوازی صورت گرفت لجن فعال و لجن بیهوازی به شیرابه پیش تیمار شده تلقیح و پارامترهای TSS, BOD و املاح اندازه گیری گردید. کاهش BOD لجن فعال و لجن بیهوازی به ترتیب ۴۵% و ه۸۰% می باشد موفقیت این پژوهش استفاده از باکتریهای غنی شده دریازی برای اولین بار در دنیا درجهت تیمار بیولوژیک شیرابه زباله می باشد بررسی ها دراین زمینه نشان دادکه فلور غنی شده در شرایط هوازی درمحیط ساکارز و NutrientBroth می توانند BOD شیرابه را تا ۹۲% کاهش دهند همچنین مشخص شد که تیمار در شرایط هوازی بسیار موثر تر از شرایط بیهوازی می باشد.