سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حمید ثمری – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات
احمد کاظمی مهرنیا – شرکت پارسی کان کاو
محمد پایداری – دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان گروه زمین شناسی
نرگس باقرکمره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات گروه زمین شناسی

چکیده:

کانسارهای سرب و روی هفت سواران و عمارت در ۱۱ کیلومتری جنوب باختری خمین و ۴۶ کیلومتری جنوب باختری اراک در استان مرکزی قرارگرفته اند از نظر تقسیمات واحدهای ساختمانی و تکتونیکی در زون سنندج – سیرجان قراردارند سنگهای کربناته مهمترین میزبان کانه می باشند ولی خود براساس این که دارای مواد آلی اکسید آهن ، چرت و یاسایر مواد تخریبی باشند طیفی وسیع از تغییرات در لیتولوژی سنگ میزبان را به نمایش می گذارند کانی زایی در کانسار هفت سواران در سنگهای آهکی کاملا سیلیسی شده صورت گرفته است ولی در کانسار معدنی عمارت بیشتر در مرز لایه های شیلی و درآهکهای سیلیسی شده دیده می شوند چنین تصور می گردد که یکی از عوامل کنترل کننده زایشی عناصر درمناطق عوامل تکتونیکی بوده است که توانسته یک زون برشی کم فشاری ایجاد نمایید که سیالات کانه دار بتواننددر اثر تغییرات فیزیکوشیمیایی مواد معدنی و کانه دار خود را برجای گذارند.