سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نیما محمدیان – دپارتمان مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه (دانشجوی کارشنا
عبدالواحد قادری – دپارتمان مهندسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (دا

چکیده:

کانی های رسی به واسطه ویژگی های خاص خود نظیر جذب، تبادل یونی و تورم پذیری میتوانند مشکلاتی را در جریان حفاری چاه های نفت ایجاد کنند. بنابراین شناسایی کانی های رسی برای ارائه روش های مناسب جهت رفع مشکلات ناشی از شیل از جمله متورم شدن آن ضروری به نظر می رسد. با استفاده از نمودار های چاه پیمایی و روشXRD بررسی و مقایسه انجام گرفته شد که ضمن شناسایی نوع کانی در هر مقطع، مشخص شد کانی ایلیت در مقایسه با سایر کانی های رسی مخلوط لایه از جمله کلریت، مونتموریلونیت، کائولینیت و ورمیکولیت غالب است، کائولینیت در میدان نفتی اهواز نسبت به عمق دارای کاهش تدریجی است ولی در سازند های پابده و گورپی میدان مارون شناسایی نگردید. تغییرات افزایشی ایلیت و ورمیکولیت و تغییرات کاهشی کائولینیت نسبت به عمق می تواند در ارتباط با تغییرات دیاژنتیکی یا تغییر در شرایط رسوب گذاری باشد کهبر مقدار مونتموریلونیت نیز تاثیر گذاشته است.